Courtney Brown, PH.D.:

Cosmic Voyage

A Scientific Discovery of Extraterrestrials Visiting Earth

[1996]

[...]


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Ταξίδι μέσω της Ακάσα


Η εργασία μου για το remote viewing των εξωγήινων ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 1992, αν και εκείνη την εποχή δεν το γνώριζα. Έως εκείνη την ημερομηνία, είχα εκτενείς εμπειρίες με μια ποικιλία εξωγήινων. Οι περισσότερες απο αυτές τις επαφές είχαν γίνει μέσω remote viewing. Όπως και να'χει, δεν πιστεύω οτι ελεύθερα πλησίασα τους ETs χωρίς να έχω γίνει αντιληπτός. Πράγματι, έντονα υποψιάζομαι (παρό,τι δεν έχω απόδειξη για αυτό) οτι μπορεί να δέχτηκα υποβολές, χωρίς να το αντιληφθώ, να εξερευνήσω τις γενικές αρχές της συνειδητότητας ως πρόδρομο ενός ενεργού ενδιαφέροντος για εξωγήινους πολιτισμούς. Δεν είμαι βέβαιος ποιος μπορεί να μου έδωσε αυτές τις υποβολές, αλλά η διαίσθησή μου υποδεικνύει ξεκάθαρα (όπως και αρκετά περιστασιακά στοιχεία ενισχύουν αυτή την ιδέα) οτι είχα καθοδηγηθεί με άγνωστο τρόπο ή ειχα παροτρυνθεί προς αυτή την κατεύθυνση.Οι εξερευνήσεις μου στην ανθρώπινη συνειδητότητα περιελάμβαναν τρία στάδια εκπαίδευσης. Αυτό ξεκίνησε μαθαίνοντας μια ανώτερη έκδοση Transcendental Meditation που ονομάζεται Sidhis. Το δεύτερο στάδιο της εκπαίδευσης ήταν ένα εβδομαδιαίο σεμινάριο στο Monroe Institute, στο Faber της Virginia. Το τρίτο στάδιο ήταν εκπαίδευση στο remote viewing. Κάθε στάδιο είχε άμεση σχέση με την ET έρευνά μου, όπως θα εξηγήσω παρακάτω.


Τα Sidhis


To 1991, ξεκίνησα την εκπαίδευσή μου στο TM-Sidhi Program. Όπως ο Transcendental Meditation (TM), τα Sidhis διδάσκονται απο δασκάλους που είναι εκπαιδευμένοι απο τον Maharishi Mahesh Yogi. Θα αναφερθώ σχετικώς με τις εμπειρίες απο το TM-Sidhi Program για δύο λόγους. Πρώτον, γιατι κατά τη διάρκεια της έρευνάς μου για εξωγήινα όντα, συνάντησα ομάδες εξωγήινων οι οποίοι ασκούσαν φανερά κάτι το οποίο έμοιαζε με τα Sidhis αυτά καθαυτά. Δεύτερον, κατά τη διάρκεια των συνεδριών remote viewing είχα επανειλημμένα την εμπειρία της συνειδητότητας μιας ομάδας εξωγήινων που είχε συλλογική συνείδηση. Αυτή η συλλογική συνείδηση -μπορει να την ονομάσει κάποιος ''μαζική νόηση''- δίδει μια υποκειμενική εμπειρία η οποία μοιάζει με εκείνη την οποία έχουν οι άνθρωποι όταν εξασκούνται στο TM-Sidhi Program.


Το αρχικό μου ενδιαφέρον για το TM-Sidhi Program ανταποκρινόταν στην έκδοση μιας ασυνήθιστης αναφοράς σε ένα προκατειλημμένο επιστημονικό κοινωνιολογικό περιοδικό. Στο τεύχος του Δεκεμβρίου 1988 του Journal of Conflict Resolution, εμφανίστηκε ένα μεθοδικά παραποιημένο άρθρο μέσα στο οποίο υπήρχαν ισχυρισμοί οτι ομάδες οι οποίες εξασκούσαν το TM και το πιο εξελιγμένο TM-Sidhi Program σε μια τοποθεσία, μπορούσαν να επηρεάσουν το επίπεδο των πολεμικών συγκρούσεων σε κοντινές περιοχές (Orme-Johnson και άλλοι 1988). Αυτό το φαινόμενο έλαβε την ονομασία ''φαινόμενο Maharishi'' προς τιμήν του Maharishi Mahesh Yogi. Το άρθρο αυτό αμφισβητήθηκε όταν εκδόθηκε και σίγουρα εξακολουθεί να παραμένει αμφισβητήσιμο.


Μετά τη μελέτη του άρθρου για το φαινόμενο Maharishi, πήρα την απόφαση να ερευνήσω, με ανοιχτό μυαλό, εάν και κατά πόσον μπορούσε ο διαλογισμός να μειώσει τις συγκρούσεις που συνέβαιναν στην Γη. Όντας πάντα υποστηρικτής της άμεσης προσέγγισης τέτοιων αναφορών, έκανα μια αίτηση για ερευνητική υποτροφία στο Πανεπιστήμιο Emory προκειμένου να μελετήσω το Φαινόμενο Maharishi μαθαίνοντας το TM-Sidhi Program. Μου δόθηκε η υποτροφία και έπειτα απο σύντομο χρονικό διάστημα έγινα ένας Sidha (προχωρημένος διαλογιστής).


Κατά την έναρξη αυτής της συζήτησης είναι σημαντικό να τονίσω οτι δεν έχω καμιά επίσημη σχέση με το κίνημα
Transcendental Meditation. Δεν αντιπροσωπεύω το κίνημα με κανένα τρόπο. Δεν έλαβα ποτέ χρήματα ή οποιοδήποτε άλλο προνόμιο απο αυτή την κίνηση. Αναφέρω εδώ τα αποτελέσματα ως ένας απόλυτα ανεξάρτητος επιστήμονας κοινωνιολόγος ο οποίος είναι αφοσιωμένος στην έρευνά του. Όλα τα σχόλιά μου εδώ οσον αφορά το διαλογισμό ανακλούν τις δικές μου σκέψεις και εμπειρίες, αφού έχουν άμεση σχέση με την έρευνά μου για εξωγήινους πολιτισμούς. Χρησιμοποίησα τις δικές μου δυνατότητες ως επιστήμονας και εκπειδευμένος παρατηρητής για να κατανοήσω και να ερμηνεύσω το τι συμβαίνει.


Η υποκειμενική Eμπειρία
του TM-Sidhi Program


Σε φυσιολογική κατάσταση εγρήγορσης το μυαλό πλημμυρίζει με πληροφορίες απο τις πέντε αισθήσεις: όραση, ακοή, όσφρηση, γεύση και αφή. Οι περισσότερες απο τις νοητικές μας λειτουργίες χρησιμοποιούν πληροφορίες απο αυτές τις αισθήσεις. Οι ακατέργαστες πληροφορίες απο αυτές τις αισθήσεις τροφοδοτούν νοητικές δραστηριότητες όπως τη λογική και τη φαντασία. Παρ' όλα αυτά, κατά τη διάρκεια του διαλογισμού ο όγκος αυτών των πληροφοριών απο τις αισθήσεις ελαττώνεται έως ότου τελικά να επέλθει σιγή. Σε αυτό το σημείο η λογική και η φαντασία επίσης σταματούν.


Αυτό που μένει δεν είναι ένα άδειο μυαλό. Στην πραγματικότητα, εκείνο που μένει είναι η σύνδεση του νου με αυτό που πολλοί στοχαστές ονομάζουν ''πεδίο συνειδητότητας'', το οποίο μπορεί να είναι πολύ ζωντανό και γεμάτο δραστηριότητα. Απο μια υποκειμενική οπτική, αυτό το πεδίο φαίνεται να περιέχει και να ανακλά την εσωτερική συνειδητότητα όλων των ατόμων. Κατα την κατάσταση του βαθιού διαλογισμού, οι άνθρωποι έχουν άμεση εμπειρία αυτού του πεδίου. Η εμπειρία αυτής της επαφής υπερκαλύπτεται απο τα σήματα τα οποία έρχονται απο τις πέντε σωματικές αισθήσεις, καθώς επίσης και απο τις σκέψεις, τις μνήμες και τα συναισθήματα. Γι' αυτό λοιπόν είναι αναγκαίο να ''υπερβούμε'' την επεξεργασία των συνειδητών αισθητηρίων σημάτων, συγκεντρώνοντας την προσοχή μας πέρα απο τις αισθήσεις για να μπορέσουμε να αντιληφθούμε εκείνο το οποίο δεν είναι φυσικής προέλευσης. Αν και εκείνο το οποίο είναι αφύσικο είναι βάσει ορισμού ''εκείνο που δεν είναι φυσικό'', παρ'όλα αυτά έχει μια αντικειμενική πραγματικότητα η οποία μπορεί να γίνει αντιληπτή με μεγάλη ακρίβεια απο οποιονδήποτε έχει ένα επαρκώς ευαισθητοποιημένο νευρικό σύστημα. Τέτοιου είδους αισθήσεις δεν είναι παράγωγο της ονειροπόλησης των στοχαστών.


Ο τελικός στόχος του διαλογισμού είναι να εξασκείται ο διαλογιζόμενος στην εμπειρία αυτού του πεδίου συνειδητότητας έως ότου ενισχυθεί η αντίληψή του σε αυτό που δεν είναι ''φυσικό''. Όταν αυτή η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί, ένα άτομο δεν είναι πλέον απαραίτητο να διαλογίζεται. Ένα τέτοιο άτομο έχει υψηλά αναπτυγμένη συνειδητότητα και χαρακτηρίζεται ως αυτοσυνειδητοποιημένο. Η έννοια αυτού του όρου είναι οτι το άτομο δεν ζει πλέον σε μία χωριστή ή διττή υπόσταση στην οποία η καθημερινή αντίληψη περιορίζεται στην ικανότητα να αντιλαμβάνεται ό,τι του λένε οι φυσικές αισθήσεις και να μην επεκτείνεται στον εσωτερικό του εαυτό. Ένα άτομο που έχει συνείδηση του εαυτού του έχει μία και μοναδική (ενοποιημένη) συνειδητότητα. Απο τη στιγμή που το πεδίο της συνειδητότητας συνδέει όλες τις μορφές της ζωής, η αντίληψη ενός ατόμου μέσω των πέντε αισθήσεων χρωματίζεται πλέον με αυτά που συλλαμβάνει απο αυτό το ευρύτερο πεδίο. Χωρίς αυτό, η αντίληψη της διασύνδεσης όλων των μορφών ζωής εξασθενεί. Με αυτόν τον τρόπο ο διαλογισμός διαποτίζει την καθημερινή ζωή με την αντίληψη ενός εσωτερικού όντος. Είναι σημαντικό να αναφέρω οτι κατά τη διάρκεια των ερευνών μου, ανακάλυψα οτι το κύριο χαρακτηριστικό το οποίο διαχωρίζει τα τυπικά ανθρώπινα όντα απο τους υψηλά εξελιγμένους εξωγήινους, είναι οτι οι εξωγήινοι σε φυσιολογική κατάσταση έχουν συνείδηση του εαυτού τους, ενώ αυτό συμβαίνει μόνο περιστασιακά στους ανθρώπους.


Όπως συχνά συμβαίνει, ένα πλήρως συνειδητοποιημένο άτομο γρήγορα αντιλαμβάνεται την ποικιλία της μη υλικής ζωής η οποία συνυπάρχει με εμάς. Όλη η ζωή, φυσική και μη φυσική, συνυπάρχει σε ένα είδος χώρου-διαστήματος. Δυστυχώς ο αγγλικός όρος space (όπως το εξωτερικό διάστημα) περιορίζεται σε αυτό που είναι υλικό. Ένας ευρύτερος όρος για το διάστημα-χώρο, ο οποίος περιλαμβάνει την φυσική αλλά και την μη φυσική ζωή, είναι η σανσκριτική λέξη akasha. Υπάρχουμε όλοι στην akasha και όλα τα ταξίδια μας λαμβάνουν χώρα μέσα σε αυτήν, ανεξάρτητα αν τα κάνουμε με ένα διαστημόπλοιο ή αν χρησιμοποιούμε την δική μας υψηλά εκπαιδευμένη συνειδητότητα. Πράγματι, οι αρχαίοι μάντεις και προφήτες ήταν οι πρώτοι αστροναύτες, αφού σχεδόν κυριολεκτικά περιπλανήθηκαν στους ουρανούς με το νου τους. Γενικά, οι προχωρημένοι διαλογιστές και οι ETs βλέπουν με τον ίδιο ευρύ τρόπο την ζωή στην akasha.


Είχα την πρώτη εμπειρία μου με το TM-Sidhi Program ενώ διαλογιζόμουν μαζί με μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων σε έναν απο τους δύο μεγάλους θόλους διαλογισμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου Maharishi κατά την διάρκεια της πρώτης εβδομάδας του 1992. Υπήρχαν περισσότεροι απο δύο χιλιάδες άνθρωποι που διαλογίζονταν ταυτόχρονα μαζί μου κατα την διάρκεια των αρχικών αυτών εμπειριών. Όλοι μας κάναμε εξάσκηση στο TM-Sidhi Program.


Το βασικό τμήμα του TM-Sidhi Program είναι αρκετά περίπλοκο και δεν υπάρχει λόγος να περιγραφούν εδώ οι μηχανισμοί της διαδικασίας. Παρ' όλα αυτά είναι γνωστό στο κοινό οτι μέρος του προγράμματος περιλαμβάνει κάτι το οποίο ονομάζεται γιογκική πτήση. Έχουν γίνει πολλές δημόσιες παρουσιάσεις αυτού του φαινομένου και πολλές απο αυτές έχουν μαγνητοσκοπηθεί. Σε επιφανειακό επίπεδο, οι ιπτάμενοι γιόγκι φαίνεται σαν να χοροπηδούν κατά μήκος του δωματίου σε στάση λωτού σαν να ήταν βάτραχοι. Αλλά η ιδέα της γιογκικής πτήσης δεν είναι να κάνει κανείς γυμναστική. Είναι μάλλον η εξάσκηση ενός ειδικού τύπου δραστηριότητας ενώ βρίσκεσαι σε διαλογιστική κατάσταση, έχοντας στενή σύνδεση με το πεδίο της συνειδητότητας.


Κατά τη διάρκεια των διαλογιστικών εμπειριών που δεν γίνονται ''πτήσεις'', ένιωσα μια ξεχωριστή εφησυχαστική αίσθηση (π.χ. ηρεμία, βύθισμα, μετατόπιση της συνειδητότητας
· όλα αυτά ισχύουν ταυτόχρονα κατά κάποιον τρόπο). Η ίδια μου η συνειδητότητα φαινόταν σαν να είχε μετακινηθεί κάπου αλλού, χωρίς να έχε γίνει κάποια προσπάθεια εκ μέρους μου. Πράγματι, μια απο τις πιο σημαντικές λεπτομέρειες του σωστού διαλογισμού είναι οτι δεν πρέπει να υπάρχει προσπάθεια. Η προσπάθεια ενεργοποιεί τις νοητικές διαδικασίες επεξεργασίας των πληροφοριών κατά την εγρήγορση, οι οποίες υπερκαλύπτουν την αντίληψη οποιουδήποτε σήματος απο το πεδίο συνειδητότητας. Όταν κάποιος φτάνει σε αυτή τη νέα κατάσταση συνειδητότητας, υπάρχει μια διακριτή αντίληψη διαφοροποίησης μεταξύ αυτής της κατάστασης αντίληψης και εκείνης κατά την εγρήγορση. Θα ήμασταν εκτός των αναγκών της παρούσας συζήτησης αν περιγράφαμε όλες τις μορφές αυτής της διαφοροποίησης, αλλά μερικά στοιχεία που παρατηρήθηκαν είναι χρήσιμο να αναφερθούν σε αυτό το σημείο.


Στην κατάσταση της διαλογιστικής συνειδητότητας, υπήρχε μια ξεκάθαρη αίσθηση οτι ο εαυτός μου είναι κάτι εντελώς διαφορετικό απο τις σκέψεις μου. Υπήρχαν σκέψεις αλλά ήταν πολύ λίγες. Επιπλέον, είχα μια αίσθηση αντίληψης χάρη στην οποία φαινόταν οτι οι σκέψεις ήταν κατά κάποιο τρόπο ξένες προς τον ουσιαστικό εαυτό μου. Πράγματι μια πλευρά αυτής της αντίληψής μου -ούσα κυρίαρχη- ήταν η αίσθηση της διευρυμένης συνειδητότητας. Απο την πλευρά ενός τρίτου ατόμου, τη συνειδητότητά μου δεν την διαπερνούσαν περισσότερες σκέψεις απο όσες είχε η ίδια.


Παρ' όλα αυτά, η κατάσταση της διευρυμένης συνειδητότητας ήταν αρκετά δραστήρια. Είχα την ξεκάθαρη αντίληψη οτι αντιλαμβανόμουν κάποιο χώρο και οτι η δική μου συνείδηση δεν ήταν η μόνη που μοιραζόταν την ίδια εμπειρία, η οποία μάλιστα δεν ήταν στιγμιαία. Στην πραγματικότητα, διήρκεσε για σημαντικό χρονικό διάστημα αρκετών λεπτών πριν μετατοπιστεί το πρόγραμμα στην γιογκική πτήση.


Έχει λεχθεί συχνά οτι η κατάσταση την οποία αντιλαμβάνεται κάποιος όταν διαλογίζεται είναι πολύ εκλεπτυσμένη. Απο προσωπική εμπειρία δηλώνω οτι αυτή η περιγραφή είναι ακριβής. Παρ' όλα αυτά, μέσα απο τον χώρο της διευρυμένης συνειδητότητας η οποία έχει σχέση με τον διαλογισμό, οι δραστηριότητες στο πεδίο της συνειδητότητας δεν είναι καθόλου εκλεπτυσμένες. Ήταν κατα την διάρκεια μιας γιογκικής πτήσης όταν για πρώτη φορά αντιλήφθηκα αυτό που αποκαλείται ''κύμα συνειδητότητας'', το οποίο κυμάτισε μέσω των συνειδήσεων που βρίσκονταν μέσα στον θόλο και με χτύπησε σαν έναν τόνο απο τούβλα.


Ένα κύμα συνειδητότητας βιώνεται όταν οι διαλογιζόμενοι σε ένα μέρος χρησιμοποιούν το πεδίο της συνειδητότητας με τέτοιο τρόπο ώστε ένα μεγάλο κύμα επιρροής να γίνει ταυτόχρονα αντιληπτό απο όλους τους διαλογιζομένους. Η εμπειρία αυτή είναι πολύ δύσκολο να περιγραφεί με λέξεις. Ωστόσο, το μόνο που μπορώ να πω είναι οτι ένιωσα μια μεγάλη ροή ενέργειας.


Φυσικά, είναι εύκολο να απορρίψει κάποιος τέτοιου είδους υποκειμενικές παρατηρήσεις. Είναι ακριβώς εκείνο που περιμένει κάποιος να γράψει ή να πει ένας ανεκπαίδευτος παρατηρητής που συμμετέχει σε ένα πείραμα. Όμως έχω εκπαιδευτεί να κάνω παρατηρήσεις πάνω στην ανθρώπινη συμπεριφορά και έχω πολύ μεγάλη ευαισθησία στο να διακρίνω τις φανταστικές απο τις πραγματικές αισθήσεις. Προσωπικά, δεν μπορώ να απορρίψω τις αισθήσεις αυτών των καταστάσεων αφου ήταν πολύ πραγματικές για να πω οτι απλώς τις φαντάστηκα. Απο την δική μου υποκειμενική οπτική, πιστεύω οτι κάτι το απόλυτα αντικειμενικό συνέβαινε μέσα στους θόλους του διαλογισμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου Maharishi. Δεν μπρορω να υποστηρίξω οτι κατάλαβα τους βαθείς μηχανισμούς αυτής της εμπειρίας, αλλά αυτή ήταν τόσο πραγματική όσο θα ήταν μια γροθιά στο πρόσωπό μου (αλλά φυσικά, πολύ πιο ευχάριστη).


Θυμάμαι ξεκάθαρα οτι στην αρχική μου αντίδραση, η οποία ακολούθησε την πρώτη μου εμπειρία διαλογισμού μαζί με μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων. Ήμουν απολύτως πεπεισμένος οτι επιστήμονες απο όλον τον κόσμο θα έπρεπε να βρίσκονταν σε αυτούς τους θόλους με οποιοδήποτε επιστημονικό όργανο χωρά ο νους τους και να προσπαθούν να ανακαλύψουν τι ήταν εκείνο που μόλις με χτύπησε. Δεν ήταν υλικό, αλλά ήταν πραγματικό και επέδρασε επάνω σε υλικά αντικείμενα (π.χ. πάνω σε εμένα). Εκείνον τον καιρό βεβαιώθηκα απόλυτα οτι κάτι τέτοιο με τόσο μεγάλη δύναμη δεν θα ήταν δυνατόν να ξεφεύγει για πάντα απο την εξονυχιστική επιστημονική έρευνα. Παρ' όλα ταύτα, δεν είχα απαντήσεις για το τι ακριβώς συνέβη. Γενικά, φαινόταν σαν ο νους μου να είχε μετατοπιστεί σε ένα πιο εκλεπτυσμένο επίπεδο, μέσα στο οποίο ένιωσα μεγάλη δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων κυμάτων ενέργειας.


Το Monroe Institute


Είκοσι ένα μήνες αφού συμπλήρωσα την εκπαίδευσή μου στο TM-Sidhi Program, και λίγο πριν την έναρξη της εκπαίδευσής μου στo επιστημονικό remote viewing, παρακολούθησα το εβδομαδιαίο Gateway Voyage Program στο Monroe Institute στο Faber της Virginia (βλ. Monroe 1994, 1985 και 1971). Aυτό το πρόγραμμα εκπαιδεύει τα άτομα σε μεταλλαγμένες καταστάσεις συνειδητότητας μέσω τεχνικών επανεκπαίδευσης των εγκεφαλικών κυμάτων. Πριν αρχίσω αυτήν την εκπαίδευση, είχα ήδη γνωρίσει το άτομο το οποίο θα μου δίδασκε remote viewing και θα γινόταν το monitor μου για τις επιστημονικές έρευνες που θα αναφέρω παρακάτω, το οποίο μου είπε οτι η εκπαίδευση στο Monroe Institute ήταν απαραίτητη προυπόθεση για εκείνους που θα εκπαιδεύονταν ως RV του στρατού και θα περνούσαν απο την τυπική εκπαίδευση remote viewing. Θέλοντας να αναπαραγάγω τον κλασικό δρόμο του στρατιωτικού εκπαιδευτικού προγράμματος, επέλεξα να παρακολουθήσω το Gateway Voyage Program.


Εν ολίγοις, οι άνθρωποι του Monroe Institute έχουν επινοήσει μια απλή και αναίμακτη μέθοδο για να παράγουν φυσικές αλλαγές στα ηλεκτροχημικά σήματα που δημιουργούνται στον εγκέφαλο. Η τεχνολογία τους βασίζεται στην χρήση ήχων για να κάνουν ορισμένες συχνότητες να συντονιστούν ανάμεσα στο δεξί και αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου. Ο Robert Monroe δημιούργησε και ονόμασε αυτήν την ευρεσιτεχνία ''Hemisync'. Οι ήχοι ''Hemisync'' παράγουν έναν ηχητικό τόνο στο ένα αυτί (π.χ. έναν τόνο συχνότητας 100Hz) και στο άλλο έναν τόνο με συχνότητα ελάχιστα διαφορετική απο την πρώτη (ας πούμε 104Hz). Το αποτέλεσμα είναι ένα βιμπράτο πολύ χαμηλής συχνότητας το οποίο ονομάζεται συχνότητα beat (στο δικό μας παράδειγμα είναι 4Hz). Τις συχνότητες των beat στην πραγματικότητα δεν τις ακούμε, αλλά ο εγκέφαλος μπορεί να τις διακρίνει. Για την ακρίβεια, ο ίδιος ο εγκέφαλος τις δημιουργεί με μίξη των δύο ηχητικών κυμάτων. Με αυτόν τον τρόπο ο ήχος χρησιμοποιείται για να προκαλέσει μια ηλεκτροχημική αντίδραση στον εγκέφαλο ο οποίος συντονίζεται σε μια συχνότητα η οποία δεν είναι αντιληπτή (λόγω της χαμηλής συχνότητας) στα αυτιά μας.


Oι ερευνητές του Μonroe Institute ανέπτυξαν μια ποικιλία πολύπλοκων μιγμάτων ήχου Hemisync οι οποίοι είναι εξαιρετικά χρήσιμοι στο να παράγουν μεταλλαγμένες καταστάσεις συνειδητότητας σε εκείνους που τους ακούν. ''Xαρτογράφησαν'' την ηλεκτροχημική δραστηριότητα των κυμάτων του εγκεφάλου πολλών ατόμων που μπορούν να βιώσουν μεταλλαγμένες καταστάσεις συνειδητότητας. Ταιριάζοντας αυτούς τους ''χάρτες'' των αλλαγών με εκείνες οι οποίες συμβαίνουν με την τεχνολογία Hemisync, μπορούν στην κυριολεξία με την κίνηση ενός διακόπτη να κάνουν το μυαλό ενός ατόμου να συντονιστεί μηχανικά όπως εκείνο ενός μεγάλου μύστη ή μάντη ο οποίος όμως ξόθεψε ολόκληρη την ζωή του για να εξερευνήσει τα όρια της συνειδητότητας. Η πιο ενδιαφέρουσα επίτευξη του Monroe Institute είναι η ανακάλυψη μιας ομάδας συχνοτήτων που επιτρέπουν στα άτομα να αντιληφθούν μια περιοχή του μη υλικού σύμπαντος που βρίθει απο ζωή.


Απο εδώ και στο εξής θα χρησιμοποιώ τον όρο ''υποδιάστημα'' (sub-space) που μπορεί να έχετε ακούσει στην τηλεοπτική σειρά επιστημονικής φαντασίας Star Trek ή και σε φιλμ, οταν θέλω να αναφερθώ ή να περιγράψω αυτόν τον χώρο. Μια πτυχή του καθενός μας υπάρχει στο υποδιάστημα - όπως επίσης υπάρχουν και άλλα όντα. Οι άνθρωποι που δεν μένουν πλέον στο δικό μας υλικό σύμπαν ''ζουν'' στο υποδιάστημα. Δεν είναι ακριβές να λέμε οτι αυτά τα άτομα είναι ''νεκρά'', απο την στιγμή που είναι ζωντανά.


Στην εκπαίδευση Gateway του Monroe Institute, αποκαλούν το κύριο portal στο υποδιάστημα, ''Focus 21''. Σε αυτή την κατάσταση συνειδητότητας, μπορεί κάποιος να βυθιστεί στο υποδιάστημα και να επικοινωνήσει με όντα τα οποία μπορεί να βρίσκονται εκεί. Κατά την διάρκεια της δεύτερης εμπειρίας μου με το Focus 21 ένα αξιοθαύμαστο γεγονός συνέβη, το οποίο άλλαξε τις απόψεις μου για τους εξωγήινους.


Ήμουν ξαπλωμένος ανάσκελα σε ένα κρεβάτι με όλα τα απαραίτητα ηλεκτρονικά όργανα, ακούγοντας απο ακουστικά τους ήχους του Focus 21. Η υποκειμενική μου εμπειρία ήταν σαν να είχα μεταφερθεί σε μια άλλη τοποθεσία. Η τεχνολογία η οποία χρησιμοποιείται δεν απαιτεί καμμια προσπάθεια της φαντασίας του ακροατή. Το μυαλό συντονίζεται αυτόματα στην συχνότητα των ήχων οι οποίοι παράγονται. Μετά απο μερικά λεπτά, μου φαινόταν οτι είχα φτάσει σε ένα μέρος που είχε ένα άνοιγμα, κάτι σαν πόρτα. Η καθαρότητα των εικόνων δεν ήταν τέλεια, αλλά είχα αίσθηση του τι συνέβαινε. Ήταν ένα είδος πύλης.


Πέρασα μέσα απο το άνοιγμα και βρέθηκα σε ένα δωμάτιο στο οποίο φαινόταν να λείπει ο ένας τοίχος. Υπήρχε παντού φως, πολύ έντονο φως. Κοίταξα γύρω μου και είδα ένα άτομο στα αριστερά μου. Το σώμα του φαινόταν να είνα φθορίζον και ελαφρώς διάφανο. Φαινόταν να με παρακολουθεί σαν να επέβλεπε την επίσκεψή μου. Προχώρησα μέσα στο δωμάτιο και προς μεγάλη μου έκπληξη συνάντησα άλλους τρεις ανθρώπους τους οποίους γνώριζα. Ήταν ο παππούς μου, η γιαγιά μου και η αδελφή του παππού μου.


Σε συναισθηματικό επίπεδο ήμουν αναστατωμένος. Όλοι τους χαίρονταν που με έβλεπαν. Η χαρά μου ήταν απερίγραπτη. Είχα μια απόμακρη αίσθηση οτι ίσως να έτρεχαν δάκρυα απο τα μάτια του υλικού μου σώματος. Η θεία μου (η αδελφή της μητέρας μου) είχε πεθάνει πρόσφατα και κοίταξα γύρω μου ρωτώντας πού ήταν. Θυμάμαι ξεκάθαρα να ρωτάω με κάποια ανησυχία, ''
Μα πού είναι η Elsie?''


Εκείνη την στιγμή, ένα άλλο -που έμοιαζε πανίσχυρο- ον του υποδιαστήματος με σκέπασε με κάτι που έμοιαζε με σκούρο μανδύα. Έπειτα ανυψώθηκα και μεταφέρθηκα σε μια άλλη τοποθεσία. Κατά την διάρκεια του ταξιδιού, ρώτησα γιατι δεν μπορούσα να δω έξω (ουσιαστικά ρώτησα σκεπτόμενος την ερώτηση). Την στιγμή που ρώτησα, μια γωνία του μανδύα σηκώθηκε και είδα το εντονότερο φως που έχω νιώσει στη ζωή μου. Ήταν σαν να κοίταζες κατάματα τον ήλιο. Ένιωθα την ανάγκη να ενωθώ μαζί του. Το πέπλο έπεσε πάλι
· είχα καταλάβει. Προστατευόμουν απο την άμεση έκθεση σε αυτό το φως. Είχα την αίσθηση οτι κατι τέτοιο θα ήταν επιβλαβές όσο βρισκόμουν ακόμη στον υλικό μου φορέα (το σώμα μου).


Λίγο μετά, το ταξίδι στο υποδιάστημα τελείωσε και το πέπλο ανασηκώθηκε. Είδα μπροστά μου κάτι που έμοιαζε με εκατοντάδες χιλιάδες Greys. Ήταν εξωγήινοι και υπήρχαν στο υποδιάστημα όπως ακριβώς και οι άνθρωποι. Πλησίασα και διεύρυνα το νου μου προς αυτούς (κατα κάποιον τρόπο εκείνη την στιγμή αυτό μου φάνηκε πολύ φυσικό). Εκείνο που αισθάνθηκα με συγκλόνισε.


Ένιωθα έντονη αίσθηση πόνου, όχι σωματικού αλλά ψυχικού και συναισθηματικού. Τραβήχτηκα πίσω στο μισάνοιχτο πέπλο. Ωστόσο, δεν ήθελα να χαθεί αυτή η ευκαιρία και έτσι ξαναδοκίμασα. Αυτή τη φορά προσπάθησα να αισθανθώ την συνειδητότητα των Greys όπως αυτοί την αντιλαμβάνονται, αντί να την αφήσω να προκαλέσει μια αφόρητη εντύπωση στις ανθρώπινες αισθήσεις μου. Προς μεγάλη μου ανακούφιση η αίσθηση ήταν διαφορετική.


Ένιωσα μια αίσθηση ηρεμίας, ησυχίας και ακινησίας. Αισθάνθηκα επίσης ένα είδος αντίληψης που εκείνη τη χρονική στιγμή μπορούσα να συγκρίνω μόνο με αυτή του Mr. Spock στο Star Trek. Ήταν σαν να μην υπήρχαν επιφανειακά συναισθήματα, αλλά κάτι πιο βαθύ. Έγινε τότε εμφανές οτι η αρχική μου εντύπωση, αυτή του πόνου, είχε σχέση με το πώς θα αισθανόταν ο νους μου αν ήμουν αναγκασμένος να ζήσω ως Grey συνείδηση. H μεταβατική διαδικασία ήταν πολύ απότομη. Αισθανόμουν ακόμη βαθύ πόνο, αλλά δεν μπορούσα να αποφασίσω αν προερχόταν απο εμένα ή απο τους Greys. Υποψιαζόμουν οτι ίσως προερχόταν και απο τα δύο, αλλά ήταν αδύνατον να είμαι σίγουρος εκείνη την στιγμή.


Σε αυτό το σημείο άκουσα μια φωνή και κατάλαβα ποιος με έφερε στους Greys. Η φωνή αυτή είπε: ''
Αυτά είναι τα πλάσματα που θέλω να βοηθήσεις''. Ήταν η φωνή της θείας μου Elsie.


Ένας απο τους Greys με πλησίασε και ρώτησε εάν ήρθα για να τους βοηθήσω. Δεν ήξερα τι να πω. Ένιωσα οτι είχαν προβλήματα αλλά η αρχική μου εντύπωση ήταν οτι αυτά τα προβλήματα ήταν πέραν των δυνατοτήτων μου.


Του είπα οτι δεν γνωρίζω. Άρχισα να μουρμουρίζω. Ανέφερα οτι ίσως να προσπαθήσω. Αλλά όποιο και αν ήταν το πρόβλημα, φαινόταν να με καταπνίγει. Μαζεύτηκα και ένιωσα θλίψη, βαθιά θλίψη. Αισθάνθηκα όμως οτι η ώρα να τους βοηθήσω δεν είχε έρθει ακόμα και οτι προς το παρόν έπρεπε να φύγω.

Το πέπλο με κάλυψε για ακόμη μια φορά και μεταφέρθηκα πίσω στην πύλη και στους συγγενείς που με περίμεναν. Ποτέ δεν ξαναείδα την θεία μου, αλλά πραγματικά δεν το χρειαζόμουν πλέον. Τους αποχαιρέτισα και κατευθύνθηκα προς το μοναχικό ον που είχα αρχικά δει να στέκεται εκεί. Τότε, προς έκπληξή μου, είδα να περνούν μπροστά μου περίπου είκοσι άνθρωποι που κρατιόνταν χέρι - χέρι και να εισέρχονται μέσα απο μια πόρτα σε κάτι το οποίο φαινόταν σαν ένα τούνελ που οδηγούσε προς τα κάτω. Το θεώρησα παράξενο αλλά δεν το σκέφτηκα περισσότερο εκείνη την στιγμή.


Τα ηχητικά σήματα άρχισαν να αλλάζουν στον εγκέφαλό μου. Έφευγα απο το Focus 21. Μετά απο μια μη επεισοδιακή επιστροφή, άκουσα την ευχάριστη φωνή απο τον θάλαμο ελεγχου.


''Kαλώς επέστρεψες! Είσαι τώρα απόλυτα ξύπνιος και σε εγρήγορση. Παρακαλώ έλα σε εμάς στο δωμάτιο των αναφορών''.


Λίγο μετά, η ομάδα που εκπαιδευόταν στο σεμινάριο Gateway βρέθηκε σε ένα μεγάλο δωμάτιο συνεδριάσεων του ινστιτούτου για να συζητήσει τις εμπειρίες της. Το πρώτο πράγμα που προέκυψε απο τις συζητήσεις ήταν οτι πολλοί απο τους συμμετέχοντες είχαν αποφασίσει εκ των προτέρων να έχουν την εμπειρία ως ομάδα, κρατώντας, κατά κάποιον τρόπο, τα υποδιαστημικά τους χέρια. Μίλησαν για το ταξίδι τους και για την επιστροφή τους απο την πόρτα και αμέσως κατάλαβα ποιους είχα δει στο τούνελ.


Όσο για εμένα, ήμουν πολύ μουδιασμένος για να μιλήσω. Απλώς άκουγα και αναρωτιόμουν τι ήταν πιθανόν να συμβεί στην συνέχεια.

H Eκπαίδευσή μου στο Remote Viewing

Εξαιτίας της αμφισβητούμενης φύσης της έρευνάς μου και της απόρρητης φύσης των λεπτομερειών σχετικά με τις στρατιωτικές έρευνες remote viewing, επέλεξα να κρατήσω την ταυτότητα του εκπαιδευτή μου μυστική. Σε κάποια φάση, αυτό το άτομο ίσως θελήσει να ανακοινώσει οτι αυτή ή αυτός ήταν ο εκπαιδευτής και το monitor μου για αυτήν την έρευνα. Αλλά πιστεύω οτι είναι καλύτερο να αφεθεί στο ίδιο να λάβει μια τέτοια απόφαση. Για αυτό θα αναφέρομαι σε αυτό το άτομο ως ο ''εκπαιδευτής'' μου ή το ''monitor'' μου. Όταν οι ανάγκες της γλώσσας θα με αναγκάζουν να χρησιμοποιώ μια προσωπική αντωνυμία θα χρησιμοποιώ το ''αυτός'' ή ''εκείνος'' για ευκολία, παρ' ό,τι αυτό δεν σημαίνει οτι οπωσδήποτε πρόκειται για άντρα.

Συνάντησα πρώτη φορά το άτομο που επρόκειτο να γίνει ο εκπαιδευτής μου στο remote viewing (που ήταν πρώην μέλος της στρατιωτικής μονάδας remote viewing) σε ένα διεθνές συνέδριο. Του μίλησα για αρκετή ώρα κατα τη διάρκεια του συνεδρίου, του έδωσα την κάρτα μου και τον παρακάλεσα να έχω μια ευκαιρία να εκπαιδευτώ απο αυτόν στο remote viewing. Μου είπε οτι εκείνο το χρονικό διάστημα δεν γινόταν κάποια εκπαίδευση, ούτε μου έδωσε πολλές ελπίδες οτι επρόκειτο να αρχίσει ένα καινούριο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Η εκπαίδευση γινόταν ακόμη πάνω στις αρχικές γραμμές που είχε αναπτύξει ο Ingo Swann για τους εκπαιδευόμενους στον στρατό. Με λίγα λόγια, ήταν πολυέξοδη σε χρόνο, χρήμα και ανθρώπινη ενέργεια. Υπήρχαν πολύ λίγοι εκπαιδευτές και ουδείς ήταν διαθέσιμος.

Παρ' όλα αυτά, κράτησα τον αριθμό του τηλεφώνου που είχε τότε, αν και μου είπε οτι ο αριθμός επρόκειτο να αλλάξει σύντομα γιατι θα μετακόμιζε. Μου είπε όμως την πόλη που θα πήγαινε. Πέρα απο κάποια βιβλιογραφία που μου έστειλε μετά το συνέδριο, δεν άκουσα νέα του για περισσότερο απο ένα χρόνο.

Παρακολούθησα το συνέδριο εκείνο για μια ολόκληρη ημέρα και την επομένη έως το μεσημεριανό γεύμα. Η γυναίκα μου ήταν έγκυος εκείνη την εποχή και αποφάσισα να μην της πω οτι επρόκειτο να πάω σε ένα συνέδριο επιστημόνων οι οποίοι ενδιαφέρονται για εξωγήινους και UFOs, επειδή φοβόμουν οτι θα την αναστάτωνα. Δεν θυμάμαι τι ακριβώς της είχα πει για δικαιολογία αλλά μάλλον οτι ήταν ένα συνέδριο το οποίο είχε σχέση με την έρευνα που έκανα.

Όταν επέστρεψα στο σπίτι απο την συνάντηση του γεύματος, βρήκα την γυναίκα μου πολύ ανήσυχη. Ήθελε να μάθει τι είχα κάνει. Μου είπε οτι την είχε έναν επισκέπτη ενώ έλειπα στο γεύμα και ένιωσε διαισθητικά οτι η επίσκεψη αυτή είχε σχέση με τις δικές μου δραστηριότητες, όποιες και αν ήταν. Μου είπε οτι η ίδια καθόταν στην αυλή και οτι ένιωσε την παρουσία ενός όντος απο πίσω της. Η γυναίκα μου είναι Sidha και δάσκαλος Transcendental Meditation και γι' αυτό γνώριζα οτι είχε εκλεπτυσμένες και ακριβείς αντιληπτικές ικανότητες. Γι' αυτό και την άκουγα έκπληκτος.

Έπειτα μου είπε οτι αυτό το ον προσπάθησε να την κοιμίσε ώστε να μπορέσει να την εξετάσει. Αισθάνθηκε οτι ενδιαφερόταν για το γεγονός οτι ήταν έγκυος και αυτό δεν της άρεσε καθόλου. Αντιστάθηκε στην ακατανίκητη διάθεσή της να κοιμηθεί και άρχισε να στρέφεται προς την κατεύθυνση του όντος. Εκείνη την στιγμή το ον μετακινήθηκε μπροστά στην γυναίκα μου, το είδε, και έπειτα κινήθηκε αστραπιαία σε ένα κοντικό δέντρο όπου φαινομενικά εξαφανίστηκε. Η περιγραφή της ταίριαζε με έναν τυπικό Grey. Δεν της είχα μιλήσει ποτέ πριν για τέτοια θέματα.

Η πρώτη μου σκέψη ήταν οτι κατά τα φαινόμενα οι ETs είχαν την δυνατότητα να παρακολουθούν τις συζητήσεις κάποιων ανθρώπων. Μπορούσα μόνο να εικάσω οτι κάποιος είχε ακούσει τις συζητήσεις μου στο συνέδριο σχετικά με το οτι ήθελα να μάθω περισσότερα για τους ETs και ειδικά για την επιθυμία μου να γράψω για τους πολιτισμούς τους και ενδεχομένως oι ΕTs να ήρθαν να μάθουν περισσότερα για εμένα. Τότε είπα στη γυναίκα μου τα πάντα για το συνέδριο που παρακολούθησα.

Περίπου δεκαπέντε μήνες μετά το συνέδριο, διαλογιζόμουν στο νέο μου διαμέρισμα στο Ann Arbor, στο Michigan. Συνηθίζω να πηγαίνω στο Πανεπιστήμιο του Michigan κάθε καλοκαίρι για να διδάξω ένα μάθημα μη γραμμικών μαθηματικών σε επιστήμονες των κοινωνικών επιστημών οι οποίοι μαζεύονται εκεί απο διάφορες χώρες. Κατα τη διάρκεια του πρωινού προγράμματος του διαλογισμού μου, είχα την ξεκάθαρη αντίληψη οτι ''κάποιοι'' μου είπαν να ακούσω μία απο τις κασέτες του Monroe Institute αμέσως μετά το διαλογιστικό μου πρόγραμμα. Είχα την αίσθηση οτι η κασέτα ήταν μία απο αυτές που χρησιμοποιούσε το Focus 12 [(που αφορά στην κατάσταση της διευρυμένης αντίληψης με την συνείδηση να ξεπερνά τα όρια του φυσικού σώματος, γενικώς αφορά την αντίληψη του Ανώτερου Εαυτού)], την οποία είχα βρει ιδιαίτερα χρήσιμη στην διευκόλυνση της τηλεπαθητικής επικοινωνίας ενώ διατηρείται στενή σύνδεση με την φυσική πραγματικότητα (αντίθετα με το Focus 21 στο οποίο η συνειδητότητα μετατοπίζεται πλήρως στην μη-φυσική σφαίρα). Αμέσως μετά την λήξη του διαλογισμού μου, πήγα στο υπνοδωμάτιο και προσεκτικά (για να μην ενοχλήσω τη γυναίκα μου που κοιμόταν) πήρα την κασέτα και επέστρεψα στο σαλόνι. Έβαλα την κασέτα σε ένα φορητό κασετόφωνο, έβαλα τα ακουστικά, πάτησα το play και έγειρα πίσω για να χαλαρώσω και να την ακούσω.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των προκαταρκτικών της κασέτας, άρχισα ολοκάθαρα να διακρίνω την νοητική εικόνα ενός φωτινού όντος. Το άτομο ήταν άνδρας και ήταν ντυμένος με λευκό μανδύα. Είχε ένα μήνυμα. Μου είπε οτι τώρα ήταν η κατάλληλη στιγμή για να έρθω σε επαφή με τον πρώην στρατιωτικό remote viewer τον οποίο είχα γνωρίσει νωρίτερα στο συνέδριο και να ζητήσω εκπαίδευση στο remote viewing. Έδινε έμφαση στο οτι έπρεπε να δράσω τώρα. Η κασέτα τελείωσε, και εγώ αναρωτιόμουν τι να κάνω με αυτή την εμπειρία.

Ακολουθώντας το πρωινό μου μάθημα, πήγα στο γραφείο μου και αποφάσισα οτι θα έπρεπε να προσπαθήσω να έρθω σε επαφή με τον remote viewer που είχα γνωρίσει τόσο καιρό πριν. Σε όλα τα προηγούμενα τηλεφωνήματα στο γραφείο του, ουσιαστικά δεν μπόρεσα ποτέ να μιλήσω μαζί του αφου είχε πάντοτε τηλεφωνητή - άλλωστε μου είχε πει οτι δεν βρισκόταν συχνά εκεί. Αλλά το κυριότερο, δεν είχα τον νέο αριθμό τηλεφώνου του στην πόλη που μου είχε πει οτι θα μετακόμιζε, ούτε γνώριζα εάν όντως είχε μετακομίσει. Χωρίς άλλες επιλογές, επέλεξα να καλέσω τις τηλεφωνικές πληροφορίες. Κατα κάποιον τρόπο προς έκπληξίν μου, ο τηλεφωνικός του αριθμός ήταν στη λίστα. Τον κάλεσα, άκουσα την φωνή του στον τηλεφωνητή, άφησα τον αριθμό μου και άρχισα να ετοιμάζομαι για το μάθημα της επόμενης ημέρας.

Σύντομα με πήρε τηλέφωνο. Του είπα πόσο χαρούμενος ήμουν που τον άκουγα και τον ρώτησα εάν υπήρχε κάποια ευκαιρία για εμένα να με εκπαιδεύσει στο remote viewing όπως ήταν οι παλαιότερες ελπίδες μου. Του είπα οτι ήθελα να γράψω ένα βιβλίο για το φαινόμενο των εξωγήινων και οτι χρειαζόμουν το remote viewing ως εργαλείο συλλογής πληροφοριών. Προς μεγάλη μου έκπληξη, μου είπε οτι μόλις είχε ολοκληρώσει το πρόγραμμα των ημερομηνιών για την εκπαίδευση στο remote viewing και οτι τώρα γνώριζε οτι θα μπορούσε να εκπαιδεύσει κάποιους σε όλα τα βασικά στάδια, ακολουθώντας ένα επταήμερο εντατικό πρόγραμμα μαθημάτων δουλεύοντας έξι ώρες ανά ημέρα. Επίσης, μου είπε οτι ήταν εφικτό να είμαι ο δεύτερος μαθητής του σε αυτόν τον νέο κύκλο σπουδών που άρχιζε σε περίπου επτά εβδομάδες. Μου ανέφερε την τιμή και είπε οτι θα ήταν ο εκπαιδευτής μου. Αυτό το γεγονός ήταν σημαντικό για εμένα απο την στιγμή που ένιωθα άνετα μαζί του. Όταν έκλεισα το τηλέφωνο σκέφτηκα το φωτεινό ον που με είχε πλησιάσει τηλεπαθητικά κατα την διάρκεια της πρωινής συνεδρίας μου με την κασέτα του Monroe Institute. Είχα την αίσθηση οτι τέτοιες εκπλήξεις θα συνεχίζονταν για αρκετό χρονικό διάστημα και είπα στον εαυτό μου οτι καλό θα ήταν να αρχίζει να τις συνηθίζει.

Η περίοδος που έπρεπε να παρακολουθήσω τα μαθήματα της remote viewing ήταν ο,τι έπρεπε για εμένα. Κατα την διάρκεια των εβδομάδων που είχα στη διάθεσή μου πριν την εκπαίδευση, μπόρεσα να παρακολουθήσω το μιας εβδομάδας εντατικό πρόγραμμα Gateway Voyage στο Monroe Institute. Επίσης, εκείνο το καλοκαίρι μπόρεσα να ολοκληρώσω ένα home study μάθημα το οποίο ονομαζόταν
Gateway Experience το οποίο επίσης προσφέρει το Institute. Είναι ένα μάθημα που χρησιμοποιεί κάποιες απο τις κασέτες που άκουσα κατά την διάρκεια που έκανα τα μαθήματα στο institute και έτσι εκείνο το καλοκαίρι αφιέρωσα αρκετό χρόνο ακούγοντας κασέτες του Focus 12. Η μελέτη στο σπίτι ενίσχυσε σε μεγάλο βαθμό την εμπειρία που είχα αποκτήσει κατά την διάρκεια του εβδομαδιαίου σεμιναρίου. Το σύνολο της εμπειρίας μου απο το Monroe Institute με βοήθησε να προετοιμαστώ για την εκπαίδευσή μου στο remote viewing.

Η εκπαίδευση έγινε σε πολύ απλό περιβάλλον. Το δωμάτιο της εκπαίδευσης ήταν βασικά γκρί, όπως και το κτίριο στο οποίο βρισκόμουν. Μέσα στο οπτικό πεδίο του εκπαιδευόμενου δεν υπήρχαν λαμπερά χρώματα. Ο εκπαιδευτής φορούσε ρούχα με ουδέτερα μουντά χρώματα για να αποφευχθεί η ενεργοποίηση της οπτικής φαντασίας μου, εισάγοντας έτσι μολυσματικά στοιχεία στην εισερχόμενη πληροφορία. Μου ζητήθηκε να είμαι επαρκώς ξεκούραστος και να μην πεινάω κατά την διάρκεια του remote viewing. Αυτά τα δύο είναι πολύ σημαντικά γιατι το remote viewing εκμεταλλεύεται ορισμένες πλευρές του αυτόνομου νευρικού συστήματος. Ό,τιδήποτε μπορεί να επιδράσει αρνητικά πάνω σε αυτό το σύστημα (όπως η πείνα), μπορεί να αλλοιώσει σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα των εισερχομένων πληροφοριών.

Ο εκπαιδευτής μου ήταν ιδιαιτέρως υπομονετικό άτομο. Προφανώς, είναι πολύ σημαντικό να χτίσει κάποιος την εμπιστοσύνη του εκπαιδευόμενου για τα δεδομένα, ώστε να μεταγράφονται με ακρίβεια πριν τα αλλάξει ή τα απορρίψει το συνειδητό που μπορεί να έχει αμφιβολίες. Γι' αυτούς τους λόγους είμαι ευγνώμων για την φροντίδα που μου έδειξε κατά τις πρώτες ιδιαιτέρως ευαίσθητες ημέρες.

Ανακάλυψα οτι αυτό που συμβαίνει κατά την διάρκεια του remote viewing έχει στενή σχέση με εκείνο που συμβαίνει κατά την διάρκεια του Transcendental Meditation
και ακόμη με αυτό που βιώνει κάποιος ακούγοντας τους ήχους Hemisync του Monroe Institute. Ένα τμήμα του νου το οποίο δεν είναι δραστήριο στην φυσιολογική κατάσταση εγρήγορσης γίνεται τώρα προσπελάσιμο και επικρατεί στην νοητική συνειδητότητα του ατόμου. Πράγματι, για έναν διαλογιστή Sidha, το remote viewing δεν είναι τίποτα περισσότερο απο ένα ακριβές εργαλείο καταγραφής πληροφοριών - ένα πρωτόκολλο μεταγραφής.

[...]


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχολιάστε, ρωτήστε, προτείνετε: