Μνημοσύνη


Ευρήσεις δ'
Αΐδαο δόμων
επ' αριστερά
κρήνην,
[Θα βρεις δε
στου Άδου τον οίκο
στα αριστερά
κρήνη,]

Παρ' δ' αυτή
λευκήν εστηκυίαν κυπάρισσον ·
[Δίπλα δε απο αυτή
λευκή στεκούμενη κυπάρισσον ·]

Tαύτης της κρήνης
μηδέ σχεδόν εμπελάσειας.
[Σε αυτήν την κρήνη
μην πλησιάσεις
(επειδή αυτή η κρήνη είναι
της Λήθης/Λησμονιάς).]

Ευρήσεις δ' ετέρας
της Μνημοσύνης απο λίμνης
[Θα βρεις δε έτερη (κρήνη)
στης Μνημοσύνης κοντά την λίμνη.]

Ψυχρόν ύδωρ προρέον ·
φύλακες δ' επίπροσθεν έασιν.
[Ψυχρό ύδωρ προρέει ·
φύλακες δε έμπροσθεν είναι.]

Ειπείν ·
γης παίς ειμι
και ουρανού αστερόεντος,
[Πες ·
"Γης παιδί είμαι
και Ουρανού ενάστρου,]

Αυτάρ εμοί γένος
ουράνιον ·
τόδε δ'
ίστε και αυτοί ·
[Μα το εμού γένος
Ουράνιον ·
αυτό δε
γνωρίζετε και εσείς ·]

Δίψη δ'
ειμ(ί) αύη
και απόλλυμαι ·
αλλά δότ'
[Απο την δίψα δε
είμαι φλεγόμενος
και χάνομαι ·
αλλά δώστε μου]

Ψυχρόν ύδωρ
προρέον της Μνημοσύνης
απο λίμνης.
[Ψυχρόν ύδωρ
προρέον της λίμνης
της Μνημοσύνης".]

Καυτοί σοι
δώσουσι πιείν
θείης απο κρήνης
[Και αυτοί σε εσένα
θα δώσουν να πιείς
απο την θεία κρήνη]

Και τοτ'
έπειτ' άλλοισι
μεθ' ηρώεσσι
ανάξεις.
[Και τότε
με άλλους
με ήρωες
θα γίνεις άναξ
(θα βασιλεύσεις)].

[(Παραλλαγές:)]

Δίψα αύος 
[λαίες] εγώ 
κ[α]ι απόλλυμαι.
[(Ήρως:)
- Απο τη δίψα ξηρός 
φλεγόμενος εγώ (είμαι)
και χάνομαι.] 

Αλλά πίε 
μου [μοι] κράνας
[(Κρήνη:)
- Αλλά πιές 
απο την δική μου κρήνη]
αεινάω [αιειρόω] [αειρέω]
[που είναι αέναη (που πάντα ρέει/καίει)]
επί δεξιά 
τη κυφάρισ[σ]ος  [κυπαρίσσω].
[στα δεξιά 
του κυπαρισσιού.] 

Τις δ' έσι, 
πω [δ' έ]σι ·
[Ποιος δε εσύ, 
απο πού δε (είσαι) εσύ·]

Γας υιός ημί 
και ωρανώ αστερόεντος [αστερόνετος].
[(Ήρως:)
- Γης υιός είμαι 
και ουρανού ενάστρου].

[Εξ Ορφικών Πινακίδων]

Για την μεταγραφή
και νεοελληνική απόδοση,
Παλιγγίνης Ελευθέριος - HecarΧος HellΕυθερεύς  
✩☿ Z ≡)))≡IΦI≡(((≡ S ☿✩
✩∞ΙΑΟ∞✩

✩∞ΚΡΣ∞✩

✩☿ Z ≡)))≡IΦI≡(((≡ S ☿✩


(Υ.Γ.: παρακαλούνται οι αντιγραφείς 

να παραπέμπουν στην σελίδα 

που βρίσκουν κάθε κείμενο

διότι γίνονται ανανεώσεις)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχολιάστε, ρωτήστε, προτείνετε: