Μάγειοι Λόγοι περί Δαιμόνων

[ΡΠ' / ΣΙΕ']

[...]

Δοιοί δαίμονές
εισι κατ' ανέρα ·
δοιά δε
τούτων έθνεα ·

[Δύο δαίμονες
είναι κατ' άνδρα ·
δύο δε
τούτων τα έθνη (είδη) · ]

οι κατά γαίαν
αεί τεθαλυΐαν αλώνται,
παρμίμνειν μερόπεσσι
τεταγμένοι εκ Διός αρχής.

[εκείνοι κατά τη γη
πάντα ακατάπαυστα περιφέρονται,
φροντίζοντας τους μέροπες (θνητούς)
ταγμένοι απο την αρχή του Διός.]

Ζευς γαρ τοι δοτήρ πάντων
αγαθών τε κακών τε,
ος και τικτονένοισι
χρόνον ζωής αφορίζει,
καμμίξας φαύλοισι καλοισί τε
σώμα βρότειον.

[Γιατι ο Ζευς είναι ο δοτήρας όλων
καλών και κακών,
εκείνος και σε αυτό που γεννιέται
τον χρόνο ζωής ορίζει,
αναμιγνύοντας για φαύλους και καλούς το ίδιο,
σώμα βροτό (θνητό).

Κείνους δαίμονας όστις
εή σοφίη προσέλοιτο,
γνώμην τε σχοίη,
ποίοις χαίρουσιν εν έργοις,
πάντων αν προσφέροιτο
νόω και πράξεσιν εσλαίς,
εσθλά παρ' εσθλού δώρα φέρων
και φαύλα προφεύγων.

[Όποιος σε εκείνους τους δαίμονες
με σοφία προσκολληθεί,
θα γνωρίζει την γνώμη τους,
ποιά τους χαροποιούν έργα,
και σε εκείνον οι δαίμονες προσφέρουν
νόηση και πράξεις ευγενικές,
φέρει δώρα και χαρίσματα
και τα φαύλα αποφεύγει.]

[...]

Δια την μεταγραφήν
και απόδοσιν,
Παλιγγίνης Ελευθέριος - HecarΧος HellΕυθερεύς  
✩☿Z =))=IΦI=((= S☿✩
✩∞ΙΑΟ∞✩
✩∞ΚΡΣ∞✩
✩☿Z =))=IΦI=((= S☿✩

(Υ.Γ.: παρακαλούνται οι αντιγραφείς 
να παραπέμπουν στην σελίδα 
που βρίσκουν κάθε κείμενο
διότι γίνονται ανανεώσεις)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχολιάστε, ρωτήστε, προτείνετε: