Ηράκλειτος

Ο άναξ, 
ου το μαντείον εστι το εν Δελφοίς, 
ούτε λέγει 
ούτε κρύπτει 
αλλά σημαίνει.
(Ο άναξ, 
του οποίου το μαντείο είναι το Δελφικό, 
ούτε λέει καθαρά 
ούτε αποκρύπτει 
αλλά σημαίνει.)

Εκ πάντων εν 
και εξ ενός πάντα.
(Απο τα πάντα το ένα 
και απο το ένα τα πάντα.)

Πάντα πλήρη Θεών.
(Τα Πάντα πλήρη Θεών.)
(Όλα είναι πλήρη απο Θεούς.)

Ξυνόν γαρ 
αρχή και πέρας 
επί κύκλου περιφερείας.
(Κοινό λοιπόν 
Αρχή και Τέλος
στην περιφέρεια του κύκλου.)

Αθάνατοι θνητοί, 
θνητοί αθάνατοι. 
Ζώντες τον εκείνων θάνατον, 
τον δε εκείνων βίον τεθνεώτες.
(Αθάνατοι θνητοί, 
θνητοί αθάνατοι. 
Ζώντες τον θάνατο εκείνων, 
τον δε βίο εκείνων πεθαίνοντες.)

Οδός άνω και κάτω 
μία και ωυτή.
(Η Οδός για πάνω και για κάτω, 
μία και αυτή.)

Ποταμοίς τοις αυτοίς 
εμβαίνομέν τε και ουκ εμβαίνομεν, 
είμέν τε και ουκ είμεν.
(Στους ίδιους ποταμούς 
μπαίνουμε και δεν μπαίνουμε, 
είμαστε και δεν είμαστε.
(δηλαδή δεν μπορούμε να ξαναμπούμε στο ίδιο ποτάμι 
δεύτερη φορά, 
αφου δεν είναι ποτέ το ίδιο 
- αλλάζει το νερό.)

Πόλεμος πάντων μεν πατήρ εστί,
πάντων δε βασιλεύς.
Και τους μεν θεούς έδειξε,
τους δε ανθρώπους,
τους μεν δούλους εποίησε,
τους δε ελευθέρους.

(Ο Πόλεμος είναι πάντων πατέρας,
πάντων βασιλιάς.
Και τους μεν θεούς ανέδειξε,
τους δε ανθρώπους,
τους μεν δούλους έφτιαξε,
τους δε ελευθέρους.)

Εις εμοί μύριοι, 
εάν άριστος ει.
(Εναντίον/Εντός μου Μύριοι, 
εάν άριστος είμαι)
(Μύριοι: δέκα χιλιάδες)

Δια την μεταγραφήν
και απόδοσιν,
Παλιγγίνης Ελευθέριος - HecarΧος HellΕυθερεύς  
✩☿Z =))=IΦI=((= S☿✩
✩∞ΙΑΟ∞✩
✩∞ΚΡΣ∞✩
✩☿Z =))=IΦI=((= S☿✩

(Υ.Γ.: παρακαλούνται οι αντιγραφείς 
να παραπέμπουν στην σελίδα 
που βρίσκουν κάθε κείμενο
διότι γίνονται ανανεώσεις)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχολιάστε, ρωτήστε, προτείνετε: