[(Αθανασίου Ϛαγειρίτου
«ΩΓΥΓΙΑ»)]

- - - - - - - - -
ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ Δ'.
Θεογονία Ατλαντείων.

α'. Οι Ατλάντειοι
[(σημείωση: ή κάποιοι εξ αυτών, π.χ. άποικοι)] κατώκουν προς το δυτικόν μέρος της Αφρικής, πλησίον του ωκεανού, και έλεγον οτι εβασίλευσεν εκεί πρώτον ο Ουρανός, ος τις εσύναξε τους αγρίους και διεσπαρμένους τότε ανθρώπους, εις κώμας και πόλεις [...]


[(Tέλος Κεφαλαίου Δ')]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχολιάστε, ρωτήστε, προτείνετε: