[(Αθανασίου Ϛαγειρίτου
«ΩΓΥΓΙΑ»)]

- - - - - - - - -
ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ Ι'.
Δόγματα Περσών περί Κόσμου και Θεών.

α'. Οι Πέρσαι Κοσμογονίαν μεν ιδιαιτέραν δεν εφαντάσθησαν, είχον όμως δόγματά τινα περί Κόσμου και Θεών, κατά την διδασκαλίαν του Ζωροάϛρου, του περιβοήτου νομοθέτου και Μάγου αυτών [...]

[(Tέλος Κεφαλαίου Ι')]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχολιάστε, ρωτήστε, προτείνετε: