[(Αθανασίου Ϛαγειρίτου
«ΩΓΥΓΙΑ»)]

- - - - - - - - -
ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ ΙΑ'.
Κοσμογονία και Θεογονία Σινών.

α'.
Οι Σίνοι, Κινέζοι, φαίνεται οτι καταγινόμενοι παλαιόθεν εις την ηθικήν φιλοσοφίαν, δεν είχον καιρόν [...]


[(Tέλος Κεφαλαίου ΙΑ')]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχολιάστε, ρωτήστε, προτείνετε: