ΠΙΝΑΚΑΙ ΣΜΑΡΑΓΔΙΝΟΙ
ΘΩΘ ΑΤΛΑΝΤΕΙΟΥ

ΠΙΝΑΞ ΣΜΑΡΑΓΔΙΝΟΣ Ϛ'
Μαγείας Κλεις

Άκου,  
Ω άνδρα
την σοφία της μαγείας. 

Αφουγκράσου την γνώση 
των λησμονηθεισών δυνάμεων. 

Πολύ πολύ παλιά, 
στην εποχή των πρώτων ανθρώπων, 
ξέσπασε πόλεμος 
μεταξύ σκότους 
και φωτός. 

Τότε, 
όπως και τώρα, 
οι άνθρωποι ήταν πλήρεις 
σκότους 
και φωτός. 

Μερικούς 
τους εξουσίαζε το σκότος, 
ενώ η Ψυχή κάποιων άλλων 
πλημμύριζε απο φως.

Πανάρχαιος είναι 
αυτός ο πόλεμος, 
η αιωνία διαμάχη 
μεταξύ σκότους 
και φωτός. 

Ανηλεώς διεξάγεται 
σε όλες τις εποχές, 
χρήσει παραδόξων δυνάμεων 
κρυμμένων στον άνθρωπο.

Υπάρχουν μυημένοι, 
πλήρεις σκότους, 
που αγωνίζονται πάντοτε 
εναντίον του φωτός. 

Μα υπάρχουν και εκείνοι 
που είναι γεμάτοι απο λαμπρότητα 
και έχουν υποτάξει για πάντα 
το σκότος της νύχτας. 

Οπουδήποτε και εάν βρεθείς, 
σε οποιαδήποτε εποχή ή πεδίο, 
σίγουρα θα μάθεις 
για την μάχη με την νύχτα. 

Πριν απο μακραίωνες εποχές, 
οι ΗΛΙΟΙ του Πρωινού, 
κατερχόμενοι, 
βρήκαν τον κόσμο 
βυθισμένο στην νύχτα. 

Τότε, 
σε εκείνους τους παρελθόντες καιρούς, 
άρχισε ο αγώνας, 
ο πανάρχαιος πόλεμος 
του σκότους 
με το Φως.

Εκείνη την εποχή 
πολλοί ήταν τόσο πλήρεις σκότους, 
ώστε το φως μόλις αχνόφεγγε 
στο σκότος.

Μερικοί 
ήταν διδάσκαλοι του σκότους 
που επεδίωκαν να καλύψουν τα πάντα 
με το σκότος τους. 

Επιζητούσαν 
να προσελκύσουν και τους άλλους 
στην νύχτα τους. 

Σθεναρά αντιστέκονταν 
οι διδάσκαλοι της λαμπρότητας, 
σφοδρά πολεμούσαν 
απο το σκότος της νύχτας. 

Οι σκοτεινοί 
πάντοτε προσπαθούσαν 
να σφίξουν τα δεσμά, 
τις αλυσίδες 
που δεσμεύουν τον άνθρωπο 
στο σκότος 
της νύχτας. 

Χρησιμοποιούσαν πάντοτε 
την σκοτεινή μαγεία, 
την οποία έφερναν στον άνθρωπο 
απο την δύναμη της νύχτας, 
την μαγεία 
που τύλιγε την Ψυχή του ανθρώπου 
με σκότος.

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΤΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ 
έχουν συνασπισθεί, 
μέσα στους αιώνες, 
σε ένα τάγμα 
και ανταγωνίζονται 
τα τέκνα των ανδρών. 

Βαδίζουν 
πάντοτε μυστικοί 
και κρυμμένοι. 

Τα τέκνα των ανδρών 
τους βρίσκουν 
και όμως δεν τους βρίσκουν. 

Περπατούν και εργάζονται 
πάντοτε στο σκότος, 
κρυμμένοι απο το φως 
μέσα στο σκότος της νύχτας. 

Σιωπηλά, 
μυστικά, 
χρησιμοποιούν την δύναμή τους, 
σκλαβώνοντας και δεσμεύοντας 
τις Ψυχές των ανθρώπων.

Έρχονται αόρατοι 
και φεύγουν αόρατοι. 

Ο άνθρωπος 
μέσα στην άγνοιά του 
ΤΟΥΣ καλεί 
απο κάτω.

Ο δρόμος που ταξιδεύουν 
οι ΣΚΟΤΕΙΝΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ 
είναι σκοτεινός. 

Σκοτεινός 
με ένα σκότος 
όχι όπως εκείνο της νύχτας. 

Ταξιδεύοντας πάνω στην γη 
προχωρούν 
μέσα απο τα όνειρα 
του ανθρώπου. 

Έχουν αποκτήσει 
την δύναμη 
απο το σκότος 
που τους περιβάλλει 
να καλούν ενοίκους 
απο το δικό τους πεδίο. 

Έχουν την δύναμη 
να τους κατευθύνουν 
και να τους στέλνουν, 
με τρόπους σκοτεινούς 
και αόρατους, 
στον άνθρωπο. 

Οι ΣΚΟΤΕΙΝΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ 
περιβάλλουν τον νου των ανθρώπων 
με το πέπλο της νύχτας τους. 

Τότε 
για εκείνη την ζωή 
η Ψυχή δεσμεύεται, 
αλυσοδένεται 
με τα δεσμά 
του ΠΕΠΛΟΥ της νύχτας. 

Είναι ισχυροί 
στην απαγορευμένη γνώση. 

Απαγορευμένη 
γιατι είναι ένα με τη νύχτα.

Άκου, 
Ω άνδρα, 
την προειδοποίησή μου. 

Ελευθερώσου 
απο τα δεσμά 
της νύχτας. 

Μην παραδίδεις την Ψυχή σου 
στους ΑΔΕΛΦΟΥΣ του ΣΚΟΤΟΥΣ. 

Κράτα 
το πρόσωπό σου 
πάντοτε 
στραμμένο 
προς το ΦΩΣ. 

Αγνοείς, 
Ω άνθρωπε, 
οτι η λύπη σου προέρχεται 
απο το Πέπλο της νύχτας. 

Άκου την προειδοποίησή μου 
και αγωνίσου πάντοτε 
προς τα επάνω. 

Στρέψε 
την Ψυχή σου 
προς το ΦΩΣ. 

Οι ΑΔΕΛΦΟΙ του ΣΚΟΤΟΥΣ 
ψάχνουν για αδελφούς τους, 
εκείνους που έχουν προσχωρήσει 
στο μονοπάτι του ΦΩΤΟΣ. 

Διότι γνωρίζουν καλά 
οτι όσοι έχουν ταξιδέψει αρκετά 
προς τον ΗΛΙΟ 
στο μονοπάτι τους 
προς το ΦΩΣ, 
έχουν μεγάλη 
και ακόμη μεγαλύτερη 
δύναμη να δεσμεύουν, 
εάν μεταστραφούν, 
με σκοτάδι 
τα τέκνα του ΦΩΤΟΣ.

Άκου, 
Ω άνδρα, 
εκείνον που έρχεται σε εσένα. 

Μα ζύγισε 
εάν τα λόγια του 
είναι του ΦΩΤΟΣ. 

Διότι πολλοί 
βαδίζουν στην ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΛΑΜΠΡΟΤΗΤΑ 
και όμως 
δεν είναι 
τα Τέκνα του ΦΩΤΟΣ.

Εύκολο είναι 
κάποιος να ακολουθήσει 
το μονοπάτι τους. 

Εύκολο είναι 
να ακολουθήσει το μονοπάτι 
στο οποίο οδηγούν, 
όμως, 
ακόμη και τώρα, 
Ω άνθρωπε, 
λάβε υπόψιν σου την προειδοποίησή μου. 

Το φως έρχεται 
μόνον σε όποιον αγωνίζεται. 

Τραχύ είναι 
το μονοπάτι 
το οποίο οδηγεί στην ΣΟΦΙΑ. 

Τραχύ είναι 
το μονοπάτι 
που οδηγεί 
στο ΦΩΣ. 

Πολλές θα βρεις τις πέτρες 
στο μονοπάτι σου, 
πολλά και τα βουνά 
στα οποία θα πρέπει να αναρριχηθείς 
στην πορεία σου 
προς το ΦΩΣ. 

Όμως γνώριζε, 
Ω άνθρωπε, 
οτι σε εκείνον που τα ξεπερνά, 
ελεύθερο θα είναι το μονοπάτι προς το Φως. 

Μην ακολουθήσεις ποτέ 
τους ΣΚΟΤΕΙΝΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ. 

Να είσαι πάντοτε 
ένα τέκνο του ΦΩΤΟΣ, 
διότι γνώριζε 
οτι στο τέλος 
πρέπει να νικήσει το ΦΩΣ, 
και το σκότος και η νύχτα 
να εξαφανιστούν απο το ΦΩΣ.

Άκου τώρα, 
Ω άνθρωπε, 
και λάβε υπόψιν σου 
αυτή την σοφία. 

Όπως είναι το σκότος 
έτσι είναι και το ΦΩΣ. 

Όταν αποδιώχνεται το σκότος 
και όλα τα Πέπλα σχίζονται, 
τότε αστράφτει 
μέσα απο το σκότος 
το ΦΩΣ.

Όπως 
ανάμεσα στους ανθρώπους 
υπάρχουν 
οι ΣΚΟΤΕΙΝΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ, 
έτσι υπάρχουν 
και οι ΑΔΕΛΦΟΙ του ΦΩΤΟΣ. 

Ανταγωνίζονται 
τους ΑΔΕΛΦΟΥΣ του ΣΚΟΤΟΥΣ 
και επιζητούν πάντοτε 
να απελευθερώσουν τους ανθρώπους 
απο την νύχτα. 

Κατέχουν ισχυρές δυνάμεις 
και γνωρίζουν τον ΝΟΜΟ 
στον οποίον υπακούν οι πλανήτες. 

Εργάζονται 
πάντοτε με αρμονία 
και τάξη 
και ελευθερώνουν την Ψυχή του ανθρώπου 
απο τα δεσμά της νύχτας. 

Μυστικοί 
και κρυμμένοι 
περπατούν επίσης και εκείνοι, 
χωρίς να είναι γνωστοί 
στα τέκνα των ανθρώπων. 

Όμως γνώριζε 
οτι πάντοτε περπατούν μαζί σου 
και δεικνύουν την ΟΔΟ
στα τέκνα των ανθρώπων. 

Μάχονται πάντοτε 
τους ΣΚΟΤΕΙΝΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ, 
νικώντες 
και νικώμενοι 
στον χρόνο 
χωρίς τέλος. 

Ωστόσο 
το ΦΩΣ 
θα κυριαρχήσει 
στο τέλος 
και θα διώξει μακριά 
το σκότος της νύχτας.

Γνώριζε λοιπόν, 
Ω άνθρωπε, 
αυτήν την γνώση 
η οποία βρίσκεται πάντοτε δίπλα σου 
και περπατά 
με τα Τέκνα του ΦΩΤΟΣ.

Κυρίαρχοι είναι 
της δύναμης του ΗΛΙΟΥ. 

Χωρίς ποτέ να φαίνονται, 
είναι οι φύλακες των ανθρώπων. 

Ανοιχτή σε όλα 
είναι η ατραπός τους, 
ανοιχτή σε εκείνον 
που περπατά 
μέσα στο ΦΩΣ. 

Ελεύθεροι είναι 
απο τον ΣΚΟΤΕΙΝΟ ΑΜΕΝΘΗ, 
ελεύθεροι απο τις ΑΙΘΟΥΣΕΣ 
στις οποίες βασιλεύει 
υπέρτατη η ΖΩΗ. 

ΗΛΙΟΙ είναι 
και ΚΥΡΙΟΙ 
του πρωινού, 
τέκνα του Φωτός 
που λάμπουν 
μεταξύ των ανθρώπων. 

Είναι σαν τον άνθρωπο 
μα και δεν είναι. 

Στο παρελθόν 
ουδέποτε χωρίστηκαν. 

ΕΝΑ έχουν υπάρξει 
μέσα στην αιώνια ΕΝΟΤΗΤΑ, 
μέσα σε όλο τον χώρο, 
απο την αρχή του χρόνου. 

Ανέρχονται στην Ενότητα 
με το ΟΛΟΝ ΕΝΑ, 
ανέρχονται απο τον πρώτο χώρο, 
μορφοποιημένοι 
μα αμορφοποίητοι.

Κατέχουν 
τα δοθέντα στον άνθρωπο μυστικά, 
που θα τον φυλάσσουν 
και θα τον προστατεύουν 
απο κάθε κακό. 

Εκείνος που θα ταξιδέψει 
στο μονοπάτι ενός διδασκάλου, 
θα πρέπει να είναι ελεύθερος 
απο τα δεσμά της νύχτας. 

Το άμορφο 
και το ασχημάτιστο 
και το φάντασμα του φόβου 
θα πρέπει να κατακτήσει. 

Θα πρέπει να αποκτήσει 
την γνώση όλων των μυστικών 
και να ταξιδέψει στο μονοπάτι 
που διέρχεται μέσα απο το σκότος. 

Ωστόσο 
θα πρέπει να κρατά 
πάντοτε μπροστά του 
το Φως του σκοπού του. 

Μεγάλα εμπόδια θα συναντήσει 
στο μονοπάτι του. 

Όμως θα πρέπει 
να βαδίζει 
προς το ΦΩΣ του ΗΛΙΟΥ.

Άκου, 
Ω άνθρωπε, 
ο ΗΛΙΟΣ 
είναι το σύμβολο του ΦΩΤΟΣ 
που λάμπει στο τέλος του δρόμου σου.

Δίδω 
τώρα σε εσένα τα μυστικά, 
για το πώς να συναντάς 
την σκοτεινή δύναμη, 
να συναντάς 
και να κατακτάς 
τον φόβο 
που έρχεται απο την νύχτα. 

Μόνο με την γνώση 
μπορεί να κατακτηθεί. 

Μόνο με την γνώση 
μπορείς να έχεις ΦΩΣ.

Στην συνέχεια 
σου δίδω την γνώση, 
που είναι γνωστή στους ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥΣ, 
την γνώση 
η οποία υποτάσσει 
όλους τους σκοτεινούς φόβους.

Χρησιμοποίησε την σοφία αυτή 
που σου δίνω 
και θα είσαι ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ 
στους ΑΔΕΛΦΟΥΣ της ΝΥΧΤΑΣ.

Όταν σε κυριεύει κάποιο συναίσθημα, 
που σε έλκει προς την σκοτεινή πύλη, 
εξέτασε την καρδιά σου 
και βρες 
εάν το συναίσθημα που έχεις, 
προέρχεται απο μέσα. 

Εάν βρεις το σκοτάδι 
μέσα στις δικές σου σκέψεις, 
εξαφάνισέ το απο τον νου σου. 

Στείλε μέσα απο το σώμα σου, 
ένα κύμα δόνησης, 
ακανόνιστης στην αρχή 
και κανονικής στην συνέχεια, 
την οποία θα επαναλαμβάνεις 
ξανά και ξανά 
ώσπου να ελευθερωθείς. 

Εκκίνησε το ΚΥΜΑ ΔΥΝΑΜΗ 
απο το ΚΕΝΤΡΟ του ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ σου, 
και κατηύθηνέ το σε κύματα 
απο το κεφάλι σου στα πόδια σου.

Εάν όμως βρεις 
οτι η καρδιά σου δεν είναι σκοτεινιασμένη, 
να είσαι σίγουρος 
οτι κατευθύνεται προς εσένα 
μία εξωτερική δύναμη. 

Μόνο με την γνώση 
μπορείς να την ξεπεράσεις. 

Μόνο με την σοφία 
μπορείς να ελπίζεις να ελευθερωθείς. 

Η γνώση φέρνει σοφία 
και η σοφία ειναι δύναμη. 

Απόκτησέ τη 
και θα έχεις δύναμη 
πάνω σε όλα.

Πρώτα 
αναζήτησε ένα σκοτεινό μέρος. 
Φτιάξε γύρω σου 
έναν κύκλο 
και στάσου όρθιος 
στο κέντρο του. 

Κατόπιν 
χρησιμοποίησε αυτό το τυπικό 
και θα ελευθερωθείς. 

Ύψωσε τα χέρια σου 
στον σκοτεινό χώρο 
που βρίσκεται απο επάνω σου. 

Κλείσε τα μάτια σου 
και έλξε το ΦΩΣ. 

Επικαλέσου 
το ΠΝΕΥΜΑ του ΦΩΤΟΣ 
μέσα απο τον χωροχρονο, 
χρησιμοποιώντας αυτά τα λόγια 
και θα ελευθερωθείς:

''Γέμισε το σώμα μου, 
Ω ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. 

Γέμισε το σώμα μου 
με το ΠΝΕΥΜΑ του ΦΩΤΟΣ. 

Έλα απο το ΑΝΘΟΣ 
που λάμπει μέσα απο το σκότος, 
έλα απο τις ΑΙΘΟΥΣΕΣ 
οπου κυριαρχούν οι Επτά Κύριοι''. 

Κατονόμασέ τους 
έναν προς έναν, 
δηλαδή πες 

''o Tρίτος, 
ο Τέταρτος, 
ο Πέμπτος και ο Έκτος, 
ο Έβδομος, 
ο Όγδοος, 
ο Ένατος. 

Με τα ονόματά τους, 
τους καλώ να με βοηθήσουν, 
να με ελευθερώσουν 
και να με σώσουν 
απο το σκότος της νύχτας. 

Τα ονόματά τους είναι 

ΟΥΝΤΑΝΑΣ, 
ΚΟΥΕΡΤΑΣ, 
ΣΙΕΤΑΛ και ΓΚΟΥΑΝΑ, 
ΧΟΥ - ΕΡΤΑΛ, 
ΣΕΜΒΕΤΑ, 
ΑΡΝΤΑΛ. 

Με τα ονόματά τους 
σε ικετεύω, 
ελευθέρωσέ με απο το σκότος 
και γέμισέ με με ΦΩΣ''.

Γνώριζε, 
Ω άνθρωπε, 
οτι όταν το κάνεις αυτό, 
θα ελευθερωθείς 
απο τις αλυσίδες που σε δεσμεύουν. 

Απόρριψε 
τα δεσμά των ΑΔΕΛΦΩΝ της ΝΥΧΤΑΣ. 

Δεν βλέπεις άραγε 
οτι τα ονόματα αυτά 
έχουν την δύναμη 
να σπάνε με την δόνηση 
τις αλυσίδες που σε δεσμεύουν; 

Χρησιμοποίησέ τα 
όταν προκύπτει η ανάγκη 
για να ελευθερώνεις τον αδελφό σου, 
έτσι ώστε να μπορεί να φύγει απο το σκότος.

Εσύ, 
Ω άνθρωπε, 
είσαι ο βοηθός των αδελφών σου. 

Μην τους αφήνεις στα δεσμά της νύχτας.

Τώρα 
σε εσένα προσφέρω 
την μαγεία μου. 

Λάβε την 
και κατοίκησε 
στο μονοπάτι του ΦΩΤΟΣ.

Εύχομαι 
ΦΩΣ για εσένα, 
ΖΩΗ σε εσένα. 

Είθε 
να είσαι ΗΛΙΟΣ 
στον ανώτερο κύκλο.

[ΤΕΛΟΣ ΠΙΝΑΚΟΣ Ϛ']

- - - - - - - -

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχολιάστε, ρωτήστε, προτείνετε: