[(Αθανασίου Ϛαγειρίτου
«ΩΓΥΓΙΑ»)]

- - - - - - - - -
ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ ΚΕ'.
Περί του Επιμηθέως.

Ο Επιμηθεύς ήτον υιός του Τιτάνος Ιαπετού και της Ασίας, ή Κλυμένης, ή Θέμιδος, ή Ασώπης. Ήτον δε ευήθης πολύ · επειδή ο Προμηθεύς παρήγ[(γ)]ειλε να μη τύχη και δεχθή ποτέ δώρον παρά του Διός · αυτός όμως αλησμονήσας εδέχθη την Πανδώραν · έπειτα δε ηθέλησε να πλάση και αυτός άνθρωπον εκ του πηλού. Αλλ' ο Ζευς αγανακτήσας μετεμόρφωσεν αυτόν εις πίθηκον, και τον εδίωξεν εις την νήσον των Πιθήκων, να κατοική εκεί. Εγέννησε δε εκ της Πανδώρας την Πύρραν γυναίκα του Δευκαλίωνος. Κατά τινας δε, αυτός εγέννησε και την Πρόφασιν και Μεταμέλειαν.

[(Tέλος Κεφαλαίου ΚΕ')]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχολιάστε, ρωτήστε, προτείνετε: