[(Αθανασίου Ϛαγειρίτου
«ΩΓΥΓΙΑ»)]

- - - - - - - - -
ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ Α'.
Περί διαιρέσεως των Θεών.

Οι ρηθέντες Αρχέγονοι και Ουρανίωνες Θεοί δεν ετιμήθησαν τόσον με Ναούς και Βωμούς και των τοιούτων · ούτε είχον τινά επιϛασίαν και επιρροήν εις τας ανθρωπίνους υποθέσεις. Οι εξής όμως είχον έκαϛος μεγάλην επιρροήν και δύναμιν εις εν, ή και εις περισσότερα πράγματα. Όθεν και ενομίζοντο προϛάται και υπερασπιϛαί των ανθρώπων, έκαϛος κατά το επάγγελμα αυτού και δια τούτο διηρέθησαν και εις πολλάς τάξεις κατά την δύναμιν και επάγγελμα εκάϛου. Και τούτο εγένετο ίνα αναχθή εις σύϛημα Θεολογίας εκείνη η απειρία των Θεών.

Πρώτοι δε μετεχειρίσθησαν και ταύτην την διαίρεσιν οι Αιγύπτιοι, ως λέγει ο Ηρόδοτος περί Ηρακλέους, ούτως
· ο Ηρακλής και Διόνυσος και ο Παν εις τους Έλληνας νομίζονται, οτι ήτον οι νεώτατοι των Θεών · εις τους Αιγυπτίους όμως, ο Παν ήτον αρχαιότατος, και της πρώτης τάξεως των οκτώ λεγομένων Θεών. Ο δε Ηρακλής ήτον της δευτέρας τάξεως των δώδεκα λεγομένων Θεών. Ο δε Διόνυσος της τρίτης τάξεως, οι οποίοι εγεννήθησαν εκ των δώδεκα Θεών. Δεν λέγει όμως και τα ονόματα των Θεών τούτων των τριών τάξεων. Τρεις τάξεις άρα Θεών είχον οι Αιγύπτιοι, μη διακρίνοντες προϛασίας και επαγγέλματα.

Οι Έλληνες όμως είχον διηρημένους όλους τους Θεούς εις μεγάλους και πρώτους Θεούς, και εις δευτέρους
· ταύτην δε την διαίρεσιν εδέχθησαν και οι Ρωμαίοι ·

[...]

[(Tέλος Κεφαλαίου Α')]

1 σχόλιο:

  1. Ελαχηστοι γνωρηζουν οτη υπαρχει αυτο το βιββληο χαρηκα !πανα252

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Σχολιάστε, ρωτήστε, προτείνετε: